Kinapoker regler

Casino History

 

Kinapoker kan spelas av två, tre eller fyra spelare. Målet med spelet är att samla på sig så många poäng som möjligt, där varje poäng motsvarar en viss summa pengar. Varje spelare får först tretton kort var, där de med hjälp av dessa kort ska skapa tre poker händer. Två händer ska innehålla fem kort och en hand ska innehålla tre kort. 5-5-3 blir alltså fördelningen av korten i den hand. Dessa tre händer kallas på engelska Back (5 kort), Middle (5 kort) och Front (3 kort). En viktig regel är att ”Back” handen måste slå ”Middle” handen som i sin tur måste slå ”Front” handen.

Poängräkning:
När alla spelarna har ordnat sina kort i sin önskade ordning, ska korten jämföras med motståndarnas.

Det finns sex jämförelser som behöver utföras:

Spelare 1 med Spelare 2
Spelare 1 med Spelare 3
Spelare 1 med Spelare 4
Spelare 2 med Spelare 3
Spelare 2 med Spelare 4
Spelare 3 med Spelare 4
Det finns lite olika sätt att sätta poäng, men ett utav de vanligaste sätten är 2-4 poängsättningen. Denna sätt att sätta poäng kan beskrivas med hjälp av två regler. En spelare som vinner två av tre händer får 2 poäng. En spelare som vinner alla tre händerna får 4 poäng.

I detalj så är denna regel byggd på följande regler:

Spelaren med den bästa ”Back” handen får en poäng.
Spelaren med den bästa ”Middle” handen får en poäng.
Spelaren med den bästa ”Front” handen får en poång.
Man kan sedan ha olika bonus poäng system tex har man färgstege så får man 5 bonus poäng etc.
Spelaren som har högsta totala poängen får en extra bonus poäng.
Utan bonus så kan en spelare som mest vinna 12 poäng, 4 poäng från varje spelare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *